Danışma Kurulu

Son Yazılar

Projenin Uygulama Aşaması imzalanan sözleşme ile hayata geçti.

btcgunes-ttgvTürkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı Şirketi (BTC Co) arasında 27 Aralık 2010 tarihinde imzalanan sözleşme ile “İskenderun Bölgesi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi – Uygulama Aşaması” başladı.

Sponsorluğunu BTC Co’nun üstlendiği Proje’nin yürütücülüğü TTGV tarafından gerçekleş tirilecek olup, TTGV projeye ayni katkı da sağlayacaktır. Proje faaliyetlerinin International Synergies Ltd. ve ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ile işbirliği içinde yürütülmesi hedeflenmekte, bölgede endüstriyel simbiyoz uygulamaları için altyapının oluşturulması, pilot uygulamaların gerçekleştirilmesi ve ulusal bir program için önerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.