Danışma Kurulu

Son Yazılar

Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

Simbiyoz Nedir?
Endüstriyel Simbiyoz (ES) nedir?
ES kapsamında projenin yürütüleceği iller nereleridir?
Endüstriyel Simbiyoz Projesi neden sadece İskenderun Körfezi’nde uygulanıyor?
Diğer bölgelerde de Endüstriyel Simbiyoz çalışması yapılacak mı?
İskenderun bölgesinin hangi alt yapı özellikleri (ulaşım,enerji vs.) Endüstriyel Simbiyoz ağına katkı sağlamaktadır?
İskenderun Bölgesinin dezavantaj olabilecek yönleri var mıdır?
Bölge içerisinde hangi sektörler Endüstriyel Simbiyoz ağında öne çıkmaktadır?
Bölgedeki yatırımlara destek verebilecek kuruluşlar var mıdır?
Simbiyoz ağına katılan firmaların bilgileri diğer endüstrilerle işbirliği içindeyken nasıl korunuyor?
Simbiyoz Nedir?

“Simbiyoz” biyolojik bir terimdir ve iki canlının tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlaşarak bir arada yaşamaları anlamına gelmektedir.

Endüstriyel Simbiyoz (ES) nedir?

Endüstriyel ekoloji ile aynı yaklaşımı işaret eden “endüstriyel simbiyoz” doğadakine benzer şekilde birbirine yakın iki bağımsız endüstriyel işletme arasında madde ve enerji değişimi olarak tanımlanmaktadır.

ES kapsamında projenin yürütüleceği iller nereleridir?

Endüstriyel Simbiyoz projesi İskenderun Körfezi bölgesinde yürütülmektedir. Bölge Çukurova ve Doğu Akdeniz olarak iki alt bölgeye ayrılabilir. Çukurova ,Adana ve Mersin; Doğu Akdeniz ise Hatay ve Osmaniye illerini kapsamaktadır. Başlıca uygulama alanlarını daha ayrıntılı vermek gerekirse, Adana, İskenderun, Osmaniye, Ceyhan, Yumurtalık, Mersin ve Tarsus yer almaktadır.

Endüstriyel Simbiyoz neden sadece İskenderun Körfezi’nde uygulanıyor?

ES projesinin uygulama bölgesi olarak İskenderun Körfezi’nin seçilmesinde bazı teknik, bilgi niteliğinde, ekonomik, politik, ve organizasyonel faktörler rol oynamıştır. Teknik faktörler teorik olarak muhtemel sinerjistik ilişkileri belirtmektedir. Alternatif kullanımı olan malzeme akımının büyük miktarlarda olması, çok fazla organik atık üretilmesi, endüstriyel kuruluşların birbirine yakın olarak yoğunlaşması ve bunun gibi teknik faktörler bölgenin seçilmesinde etkilidir.

Mevcut olan teknolojiler ve tecrübeler, ilgili kanunlar ve yasal mevzuat, piyasa fiyatları, finansman olanakları da tarafların ulaşmaları gereken bilgi niteliğindeki faktörlerdir ve tarafların bu yeterli bilgilerinin olması bölgenin uygulama alanı olarak seçilmesinde etkilidir.
Ayrıca ekonomik olarak da direkt maliyetler ve ticari işlem maliyetleri sinerjistik ilişkilere olanak sağlamaktadır. Bütün bu sayılanlara göre, uygulama alanı için en uygun yer olarak Iskenderun Körfezi seçilmiştir.

Diğer bölgelerde de ES çalışması yapılacak mı?

Evet, bu bölgesel uygulamadan edinilen deneyimle, kaynak verimliliğini artırarak düşük karbon ekonomisi ve sürdürülebilirlik politikalarına da hizmet edecek ulusal bir Endüstriyel Simbiyoz Programı’nın geliştirilmesi de önemli bir adım olarak öngörülmektedir. Bu da ES çalışmalarının diğer bölgelerde de yapılmasına olanak sağlayacaktır.

İskenderun bölgesinin hangi alt yapı özellikleri (ulaşım, enerji vs.)  ES ağına katkı sağlamaktadır?

Bölgenin ekonomik altyapısı ES projesine katkı sağlayan en büyük faktördür. Çok çeşitli sanayi kollarının bölgede faaliyet göstermesi simbiyoz potansiyelini artıran bir etkendir. Ayrıca bölge sahip olduğu konumun getirdiği avantajlarla ulusal ölçekte ortalamanın üzerinde ulaşım altyapısına sahiptir. Özellikle ticari karayolu, denizyolu ve demiryolu taşımacılığı açısından gelişmiş durumdadır. Bölgenin enerji altyapısı da gelişmiştir ve enerji talebindeki büyüme Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu büyüme bölgede endüstriyel yatırımların arttığını göstermektedir. Sonuç olarak endüstrinin gelişmesi simbiyoz potansiyelinin artmasına işaret ettiğinden bütün bunlar oluşturulacak ES ağı için birer avantajdır.

Bölgenin dezavantaj olabilecek yönleri var mıdır?

Yasal mevzuat her ne kadar bölgenin bir özelliği olmasa da projede dezavantaj olarak ortaya çıkabilir ve sinerjistik işbirliklerini geciktirebilir. Endüstrideki belli başlı bazı uygulamaların zorunlu olması ya da yasaklanması, örneğin atık yönetimi ile ilgili düzenlemeler, veya değişim maliyetlerini artıran dolayısıyla da sinerjistik düzenlemelerin ekonomik çekiciliğini sınırlandıran, uygulamalar dezavantaj olabilir.

Bunun dışında sektörel bazda dezavantaj olan bazı zayıf yönler bulunabilir. Örneğin tarımda nitelikli iş gücünün olmaması, lojistik sektöründe yetersiz kurumsallaşma ve finansman imkanları gibi etkenler de dezavantaj olarak karşımıza çıkabilir.

Bölge içerisinde hangi sektörler ES ağında öne çıkmaktadır?

Genel olarak bölgede tarım, gıda ve içecek, tekstil ve hazırgiyim, metal ve metal ürünleri, otomotiv ve makina, yapı malzemeleri, kimyasal madde ve plastik ürünleri, ulaşım ve lojistik ön plandadır. Alt bölgelere bakıldığında ise Çukurova’da (Adana ve Mersin) tarım,tekstil ve hazır giyim, gıda ve içecek, kimyasal madde ve kimyasal ürünler, Doğu Akdeniz’de (Hatay ve Osmaniye) ise tarım, lojistik, madencilik, tekstil ve hazır giyim ile gıda ve içecek sektörleri öne çıkmıştır.

Bölgedeki yatırımlara destek verebilecek kuruluşlar var mıdır?

Evet, bölgedeki yatırımlara destek verebilecek kuruluşların başında kalkınma ajansları gelmektedir. İstatistiki bölge birimleri sınıflaması (İBSS)’na göre TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde Çukurova Kalkınma Ajansı ve TR63 (Hatay, Osmaniye, K.Maraş) bölgesinde ise Doğu Akdeniz Kalkıma Ajansı yatırımları teşvik etmektedir. Sektörel bazda bölge için devlet teşvikleri de yer almaktadır. Ayrıca KOSGEB ve TTGV gibi kuruluşlar da belli kriterleri karşılayan projelere destek vermektedir.

Simbiyoz ağına katılan şirketlerin bilgileri diğer endüstrilerle işbirliği içindeyken nasıl korunuyor?

Endüstriyel Simbiyoz projesine katılan bütün şirketler gizlilik maddesi içeren bir katılım anlaşması imzalarlar. Ayrıca sinerji veri tabanında toplanan bütün veriler gizli tutulur ve proje katılımcıları hangi verilerin raporlanabileceğine hangilerinin gizli tutulması gerektiğine kendileri karar verirler. Bunlara ek olarak, katılımcılar çalışma toplantılarında şirketlerinin ürün ve süreçlerine ilişkin müzakerelerinde tam kontrole sahiptirler.
Detaylı bilgi için gizlilik politikası‘nı inceleyiniz.

Başa dön