Danışma Kurulu

Son Yazılar

Projenin yapılmış ve yapılacak olan aşamalarının değerlendirileceği Danışma Kurulu toplantısı 16 Mayıs’ta Adana’da Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi kapsamında bölgenin önde gelen kuruluşlarının da yer aldığı Danışma Kurulu üyeleri 16 Mayıs 2012 tarihinde Adana’da toplanacak.

Toplantıda mevcut durum ve plananlan çalışmalar özetlenecek olup endüstriyel simbiyoz uygulamaları ve fizibilite çalışmaları hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca kurul üyelerinin aşağıda yer alan alanlarda Proje faaliyetlerine yönelik olası katkılarının neler olabileceği de tartışılacaktır:

  • Tanıtım, duyuru ve görünürlüğü artırmaya yönelik katkı sağlamak
  • ES Simbiyoz Ağına üye firmaların sayısını artırmak
  • Proje faaliyetleri, pilot ES uygulamaları için finansal kaynak olanakları
  • Olası bir ulusal/bölgesel ES programı için kullanılabilecek finansal kaynaklar
  • ES uygulamaları ile ilgili yasal konuların değerlendirilmesinde ve engellerin aşılmasında destek
  • Proje faaliyetleri için yararlı olabilecek veriler sağlamak
  • Bağlantıda olunan sektörel birlik, oda, vb. şemsiye örgütleri gerekli olduğunda sürece dahil etmek
  • Diğer