Danışma Kurulu

İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Fizibilite Aşaması

Proje Faaliyetleri » Altyapı ve Hazırlık » Fizibilite Aşaması

FizibiliteBakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı Şirketi (BTC Şirketi), boru hattı güzergahında sürdürülebilir bölgesel kalkınmaya destek sağlamak amacıyla uygulamakta olduğu “Bölgesel Kalkınma Girşimi” kapsamında “İskenderun Körfezi Endüstriyel Simbiyoz Projesi’nin”ilk aşamasını 2009 – 2010 yıllarında hayata geçirmiştir. Bölgedeki sektörlerin ve önemli paydaşların tespit edilmesi, tüm paydaşlara Endüstriyel Simbiyoz kavramının tanıtılması, endüstriyel simbiyoz kavramının hayata geçirilmesi için potansiyel işbirliği alanlarının belirlenmesi ve projenin uygulanabilirlik analizinin yapılması amacıyla gerçekleştirilen fizibilite aşaması Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Adana Sanayi Odası (ADASO) koordinasyonu ile yürütülmüştür.

Fizibilite aşaması %85’i BTC, %15’i Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından sağlanan toplam 136.000 ABD Doları tutarındaki finansman kaynağı ile 2010 yılında tamamlanmıştır. İskenderun Körfezi Endüstriyel Simbiyoz Projesi’nin fizibilite aşaması esnasında yaklaşık 100 şirketten 500 kişiye ulaşılmış ve paydaşlarla yapılan interaktif çalıştaylar sonucunda: katı girdi ve atık; enerji ve su; bilgi ve insan kaynakları; nakliye ve lojistik gibi alanlarda potansiyel bazı endüstriyel simbiyoz ilişkileri ortaya çıkarılmıştır. Fizibilite aşamasının en önemli çıktılarından biri de, Körfez’de bulunan şirketlerin birbirleriyle ilişki ve iletişime çok açık olduğu ve formal bir mekanizma oluşturulması durumunda birçok alanda kalıcı işbirliği yapılabileceğinin görülmesidir. Projenin ilk aşamasında elde edilen bulgu ve çıktılar doğrultusunda, İskenderun Bölgesi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi’nin Uygulama Aşaması’nın başlatılmasına karar verilmiştir.

Sunum:
İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi-Fizibilite Aşaması