Danışma Kurulu

Son Yazılar

Kalkınma Ajansları ve Bölge Planları için Endüstriyel Simbiyoz Çalıştayı

Bölgesel kalkınma açısından önemli bir yaklaşım olan endüstriyel simbiyoz kavramı ülkemiz genelinde kalkınma ajanslarının gündemine alındı.

Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı Şirketi (BTC Şti.) tarafından desteklenen ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından yürütücülüğü yapılan proje ile endüstriyel işletmelerin yanı sıra ilgili kamu kurumlarıyla da işbirliklerine ve endüstriyel simbiyozun yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlere devam ediliyor.

Bu kapsamda Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içinde projenin önemli paydaşlarından olan kalkınma ajanslarının endüstriyel simbiyoz potansiyellerini ve fırsatlarını değerlendirebilmeleri ve kalkınma ajansları bölge planlarına yönelik entegrasyonun bölge özelinde hangi şekillerde sağlanabileceği kalkınma uzmanlarının katılımıyla 31 Ocak-01 Şubat 2013 tarihlerinde Ankara’da yapılan çalıştayda ele alındı.

İngiltere Endüstriyel Simbiyoz Ulusal Programı’ndan (NISP) bir yetkilinin de deneyimlerini paylaştığı çalıştayda İskenderun Körfezi’nde yürütülen pilot uygulamalar ve potansiyel simbiyoz olanakları hakkında da bilgiler verildi.

Etkinlikte gerçekleştirilen sunumlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

1 comment to Kalkınma Ajansları ve Bölge Planları için Endüstriyel Simbiyoz Çalıştayı