Danışma Kurulu

Son Yazılar

İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi için ilk adım atıldı.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Şirketi’nin (BTC Şirketi), boru hattı güzergâhında sürdürülebilir bölgesel kalkınmaya destek sağlamak amacıyla uygulamakta olduğu “Bölgesel Kalkınma Girişimi” kapsamındaki projelere bir yenisi daha eklendi. 5 Mayıs 2011 tarihinde Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen törende “İskenderun Körfezi Endüstriyel Simbiyoz Projesi’nde” uygulama aşamasına geçildiği duyuruldu.

Proje açılış töreninin ev sahipliğini Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi David Reddaway yaptı. Toplantıda, BTC Boru Hattı’nın operatör Şirketi BP’nin Türkiye Ülke Başkanı Can H. Suphi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreteri Mete Çakmakcı, İngiltere Ulusal Endüstriyel Simbiyoz Programı’nı uygulayan International Synergies Ltd. Şirketi’nin başkanı Peter Laybourn  ve projeye teknik danışmanlık sağlayacak ODTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Göksel N. Demirer hazır bulundular. Açılış töreni, Kamu Kurum ve Kuruluiları, STK, Üniversite ve medyadan temsilcilerin geniş katılımıyla gerçekleşti.

Uygulamaya geç irilen projeyle, firmalar arası işbirliği ve dayanışmanın artarak hem çevresel hem de ekonomik getiriler sağlanmasının hedeflendiğini belirten BP Türkiye Ülke Başkanı Can Suphi, Endüstriyel Ortak Yaşam yaklaşımının İskenderun Körfezi’nde somut örneklerle hayata geçirilmesi ve buradan çıkarılacak sonuçlarla ulusal bir program için altyapının oluşturulmasının amaçlandığını söyledi. Suphi, “İş dünyası arasında kurulması amaçlanan bu işbirliği ağı sayesinde kaynakların daha verimli kullanılması, maliyetlerde azalma sağlanması, çevresel etkilerin minimize edilmesi, atık ve yan ürünlerin üretimde değerlendirilmesi ve ortaya çıkacak potansiyel yeni iş fırsatları sayesinde bölgenin Türkiye’ye örnek olması sözkonusu olacaktır.” dedi. Can Suphi ayrıca, BTC Şirketi olarak kurumsal sosyal sorumluluk politikaları doğrultusunda çalıştıkları bölgelerin sosyo-ekonomik ve çevresel sorunlarının çözümüne katkı sağlamaktan gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

Projenin uygulayıcı ortağı ve yürütücüsü olan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Genel Sekreteri Mete Çakmakcı, kurum olarak teknolojik yenileşim (inovasyon) ve AR-GE konularında firmalara teknik ve finansal destek vererek özel sektörün rekabet gücünü artırmayı amaçladıklarını söyledi. Çevre dostu temiz üretim ve verimliliği geliştirme çabalarına da öncelik verdiklerini ve bu amaçla Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarla ortak projeler uyguladıklarını dile getiren Çakmakcı, Endüstriyel Simbiyoz gibi dünyada hızla yaygınlaşan yenilikçi bir yaklaşımın Türkiye’de de uygulanabilirliğini göstermek amacıyla bu projeyi başlattıklarını söyledi. Sözkonusu yaklaşımın ülkemizdeki Ar-Ge, yenileşim, girişimcilik, kümelenme gibi alanlardaki gelişmeyi de destekleyeceğini, dolayısıyla konunun TTGV misyonu açısından da önemli olduğunu belirten Çakmakcı, “Projenin uygulama aşamasında Endüstriyel Simbiyoz uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik teknik ve idari altyapı oluşturulması ve buradan yola çıkarak ulusal ölçekte uygulanabilecek bir Endüstriyel Simbiyoz Programı uygulama modeli ve planının geliştirilmesi öngörülmektedir” dedi.

Birle?ik Krallık’ta yaklaşık 10 yıldır uygulanmakta olan Ulusal Endüstriyel Simbiyoz Programı’nın yürütücüsü International Synergies Ltd. Şirketi Başkanı Peter Laybourn, TTGV ile işbirliği yaparak Birleşik Krallık ve diğer ülkelerdeki deneyimi bu projeye aktarma olanağı buldukları için memnuniyetini dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti: “International Synergies Limited Şirketi’nin, beş kıtada yürüttüğü ve destek sağladığı Endüstriyel Simbiyoz Programı deneyimi bize, konunun sürdürülebilir kalkınma için ne kadar güçlü bir araç olduğunu; kaynak sınırlılığı, sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlarda pozitif etkisi olduğunu göstermektedir. İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Programı’nın başarı ile uygulanması amacıyla TTGV’ye destek verdiğimiz için çok sevinçliyiz. İnanıyoruz ki, bölgede başlatılacak Program, Türkiye’nin düşük karbon üretimine ve sürdürülebilir ekonomiye geçişine destek olacak şekilde birçok firmayı içine alarak kısa zamanda ulusal çapta yaygınlaşma potansiyeli taşımaktadır.”

2010 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından fizibilite aşaması tamamlandıktan sonra, TTGV ve BTC Şirketi arasında 27 Aralık 2010 tarihinde imzalanan sözleşme ile İskenderun Bölgesi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi’nin ana finansmanını BTC Şirketi üstlenirken, projenin yürütücülüğünü TTGV gerçekleştirmektedir. Proje faaliyetleri International Synergies Ltd. (Birleşik Krallık) ve ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ile işbirliği içinde yürütülmektedir.