Danışma Kurulu

Son Yazılar

Proje Bilgilendirme Toplantısı ve Çalıştayı Adana’da gerçekleştirildi.

22 Eylül 2011 tarihinde Adana Sanayi Odası’nda (ADASO) gerçekleştirilen tam günlük etkinliğin sabahki bölümünde kamu ve özel sektör başta olmak üzere ilgili tüm paydaşlara yönelik bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. ADASO Başkanı Sadi Sürenkök ve BTC Şirketi adına Şükran Çağlayan tarafından yapılan açılış konuşmalarında, endüstriyel simbiyoz uygulamalarının dünyanın pek çok yerinde hayata geçtiğinin ve bir işletmenin çıktısının diğer işletmenin girdisi olabileceğinin altı çizildi; firmalar arasında geliştirilecek işbirlikleri sayesinde kalkınmanın doğanın korunması ile birlikte sağlanabileceği vurgulandı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Ali Duru da dahil olmak üzere farklı sektörlerden 75 katılımcının yer aldığı toplantıda, Projenin yürütücüsü Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), danışmanlık hizmeti sağlayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve International Synergies Ltd (ISL) temsilcileri tarafından endüstriyel simbiyoz kavramı ve uygulamaları, bölgedeki simbiyoz potansiyeli ve proje faaliyetlerinin yanı sıra proje kapsamında bölgede kurulmakta olan işbirliği Ağı Üyelik sisteminin ayrıntıları hakkında da bilgi verildi. Etkin bir katılım ile gerçekleştirilen tartışma oturumunda ise katılımcılar görüş ve sorularını iletme olanağı buldu.

Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde ise firmalara yönelik olarak simbiyoz (işbirliği) olanaklarının belirlenmesi amacıyla verimli bir çalıştay gerçekleştirildi. 26 farklı firmayı temsilen 34 katılımcı ile gerçekleştirilen çalıştayda yaklaşık 180 simbiyoz olanağı belirlendi. Çalıştayda demir çelik, çimento, enerji, polyester, tekstil, soda, plastik, kireç, vb. sektörlerin önde gelen firmalarının yanı sıra geri kazanım, danışmanlık – mühendislik, Ar-Ge, gübre, inşaat, vb. sektörlerde faaliyet gösteren firmalar da yer aldı. Firmalar ve proje ekibi ile ikili/ üçlü görüşmelerin de gerçekleştiği etkinlikte bölgedeki simbiyoz olanaklarının hayata geçmesi açısından çok önemli bir adım atılmış oldu.

Bundan sonraki aşamada, proje ekibi elde edilen verilerin detaylı analizlerini yaparak simbiyoz olanaklarının hayata geçmesi, fizibilite çalışmalarının yapılması ve işbirliği ağının genişletilmesine yönelik çalışmalarına devam edecek.

Çalıştay Geri Bildirimi:

adana-es-calistayi-bildirisi

Sunumlar:

Galerinin devamı.