Danışma Kurulu

Son Yazılar

İskenderun Körfezi’nde büyük ölçekli firmalar büyük simbiyozlar için toplanıyor.

Yumurtalık-Ceyhan başta olmak üzere İskenderun Körfezi’nde yer alan büyük ölçekli kuruluşlar arasında Proje kapsamında farklı alanlarda da işbirliği yapılmasının mümkün olduğu ve hem kuruluşlara hem de bölgeye önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

2009-2010 döneminde uygulanan “İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz (Ortak Yaşam) Projesi – Fizibilite Aşaması”nda gerçekleştirilen çalıştayda bu kapsamda bazı işbirliği alanları firmalar tarafından gündeme getirilmiştir. Söz konusu alanlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Sağlık, emniyet ve çevre politikalarının daha aktif olması ve bu konudaki firmalar arası ortak aktiviteler daha geniş bir alanı kapsayacak şekilde artırılması,
 • Çevre konusundaki mevzuatın takibi için ortak bir mekanizma geliştirilmesi,
 • Ulusal ve uluslararası toplantıların takibi ve bilgi alışverişi,
 • Ortak bir çevre biriminin oluşturulması,
 • Ortak kalite sertifikası eğitimleri verilmesi,
 • Ar-Ge faaliyetlerine yönelik işbirlikleri oluşturulması,
 • Ortak sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi,
 • Bölgesel bazda ortak bir insan kaynağı havuzu oluşturulması,
 • Personel değişim programları,
 • Çeşitli laboratuvarların ortak kullanımı,
 • Depo alanlarının ortak kullanımı,
 • Deniz boru hattı, şamandıra ve demiryolunun ortak kullanımı,
 • Hammaddelerin ortak temin edilmesi,
 • Atık nakliyesi için lisanslı araçların ortak kullanımı
 • Ortak güvenlik, temizlik, kargo vb. hizmetler

Bu kapsamda Adana Sanayi Odası’nda (ADASO) büyük ölçekli kuruluşların katılacağı bir toplantı düzenlenecektir.

Toplantı ile yukarıda yer alan ve benzeri işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi, bölge açısından kritik öneme sahip alanların özellikle irdelenmesi hedeflenmektedir.