Danışma Kurulu

Son Yazılar

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)

Hakkımızda » Proje Ortakları » TTGV

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) 1991 yılından bu yana, teknolojik inovasyon (yenileşim) faaliyetlerini destekleyerek özel sektörün rekabet gücünün artırılması misyonu ile çalışmaktadır. TTGV, kar amacı gütmeyen, kamu – özel sektör işbirliği olarak kurulmuş bir Vakıf’tır. Kuruluşundan bu yana kamu kaynaklarının özel sektöre Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla aktarılmasında aracı görevi gören TTGV, program ve proje yürütücülüğünde uzman bir kuruluştur. TTGV, Ar-Ge sonrası Ticarileşme ve Teknolojik Girişimcilik alanlarında da destek programları başlatmış olup, Türkiye’de “Risk Sermayesi”nin gelişmesine yönelik girişim ve yatırımları ile de dikkati çekmektedir. TTGV’nin vizyonunda “çevrenin korunması” konusuna özellikle vurgu yapılmış olup, çevresel faktörlerin sanayicinin rekabet gücü açısından giderek önem kazanmakta olduğu üzerinde özellikle durulmaktadır.