Danışma Kurulu

Son Yazılar

International Synergies Ltd. (ISL)

Hakkımızda » Proje Ortakları » ISL

2003 yılında İngiltere’de kurulan International Synergies Ltd. Şirketi’nin vizyonu “düşük karbonlu, sürdürülebilir bir ekonomi için yenilikçi endüstriyel ekolojik çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanmasında liderlik yapmaktır. ”Bu vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ISL, kurulduğu tarihten günümüze dünyanın çeşitli ülkelerinde Endüstriyel Simbiyoz Projeleri planlayıp yönetmenin yanı sıra, diğer ülkelerde işbirliği yaptığı ortaklarına kendi projelerini geliştirmeleri ve uygulamaları için çeşitli eğitimler de sağlamaktadır. ISL, İngiltere’de uyguladığı Ulusal Endüstriyel Simbiyoz Programı’nın (NISP) yanı sıra, Romanya, Macaristan, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Meksika, Güney Afrika ve Slovakya’da da Endüstriyel Simbiyoz projelerinin geliştirilip uygulanmasına destek sağlamıştır. ISL , İngiltere ve diğer ülkelerdeki uygulamalardan elde ettiği bilgi birikimi ve deneyimini İskenderun Körfezi Endüstriyel Simbiyoz Projesine aktarmak amacıyla TTGV ile işbirliği anlaşması imzalamıştır.