Danışma Kurulu

Son Yazılar

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı Şirketi

Hakkımızda » Proje Ortakları » BTC

Hazar petrolünü, İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndaki mevcut yoğun tanker trafiğini artırmadan güvenli şekilde Akdeniz’e ulaştıran ve buradan da dünya pazarlarına sunan BTC Boru Hattı’nın toplam uzunluğu 1.768 km’dir.

BTC şirketi, doğaya ve insana saygılı bir kuruluş olmanın gereği ve sorumlu kurumsal vatandaşlık ilkeleri doğrultusunda petrolü emniyetli bir şekilde taşımakta, çevresel ve toplumsal etkileri ve olası riskleri uluslararası standartlara göre yönetmektedir. BTC Şirketi,  boru hattının sosyal ve çevresel etkilerinin yönetilmesinin ötesine geçerek,  2003 yılından beri BTC güzergâhında “sürdürülebilir toplumsal kalkınmaya” destek sağlamak amacıyla ek yatırım programları kapsamında bir dizi sosyal, çevresel ve ekonomik içerikli projeye teknik, idari ve finansal katkı sağlamaktadır.

Bu kapsamda, BTC Şirketi, uygulamaya koyduğu Toplumsal Yatırım Programı, Çevresel Yatırım Programı ve ve Bölgesel Kalkınma Girişimi olarak adlandırılan üç ayrı program kapsamında 2003 yılından bugüne kadar onlarca projeyi hayata geçirmiş olup, bu projelerin sürdürülebilirliği için yatırımlarına devam etmektedir. BTC şirketi sürdürülebilir kalkınma projelerine 2011 yılı sonuna kadar Türkiye’de toplam 35 milyon ABD doları kaynak aktarmıştır.

İskenderun Bölgesi ve bu bölgede hayata geçirilen Endüstriyel Simbiyoz Projesi BTC Şirketi için her boyutuyla büyük önem taşımaktadır.