Danışma Kurulu

Son Yazılar

Hakkımızda

İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi’nin yürütücülüğünü üstlenmiş TTGV, çevrenin korunması ve sanayicinin rekabet düzeyinin arttırılması amacıyla Eko-inovasyon (eko-yenileşim) ve eko-verimlilik – temiz üretim kavramlarını her fırsatta gündeme getirmekte, çevre teknolojileri ve çevre dostu ürün ve üretim süreçlerinin desteklenmesi TTGV’nin öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede TTGV, bu alanda çok sayıda program ve proje yürütmüş, faaliyetler gerçekleştirmiştir. 2008 yılında Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında sanayiciye yönelik olarak başlatılan UNIDO Eko-Verimlilik (Temiz Üretim)Programı TTGV yürütücülüğünde devam etmektedir. Endüstriyel simbiyoz, TTGV’nin faaliyet alanındaki pek çok konuyla ilgili olup destek verdiği alanlar arasında da yer almaktadır.

Proje Ekibi Danışma Kurulu Proje Ortakları
proje-ekibi Danışma Kurulu proje-ortaklari1