Gizlilik Politikası

Es İşbirliği Ağı ve Üyelik Sistemi » Gizlilik Politikası

“İSKENDERUN KÖRFEZİ’NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ”KAPSAMINDA

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ AĞI ÜYELERİ İLE
İŞBİRLİĞİ ESASLARI

Bakü Tiflis Ceyhan (BTC) Boru Hattı Şirketi ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda, BTC Şirketi’nin sosyal sorumluluk projesi olarak finanse etmekte olduğu “İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz (Ortak Yaşam) Projesi – Uygulama Aşaması” TTGV tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İngiltere’de benzer bir programı ulusal düzeyde uygulayan International Synergied Ltd. Şirketi ile işbirliği içinde yürütülmektedir. 2011 yılı itibarıyla başlayan projenin 2012 yılı sonunda tamamlanması beklenmektedir.

Projede esas olarak, İskenderun Körfezi’nde endüstriyel simbiyoz (ES) uygulamalarına yönelik altyapının ve simbiyoz ağının oluşturulması, seçilen simbiyoz olanaklarının değerlendirilerek fizibilite çalışmalarının yapılması ve seçilmiş projelerin pilot uygulamalar olarak hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Dünyanın pek çok yerinde uygulanan ve tercihen fiziksel olarak birbirine yakın olan, iki veya daha fazla bağımsız işletmenin iş birliği yaparak hem çevresel performansı hem de rekabet gücünü artıracak uzun süreli ortaklıklar kurması ve dayanışma içinde çalışması anlamına gelen ES’nin, söz konusu bölge için ciddi bir potansiyele sahip olduğu ve önemli fırsatlar içerdiği düşünülmektedir. ES’nin en yaygın uygulama alanı bir işletmenin atığının ya da atık ısısının bir diğeri için girdi olması, vb. uygulamalar olmakla birlikte en genel anlamıyla kaynak kullanımının optimizasyonuna yönelik her türlü işbirliği de aynı kapsamda değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, ES uygulamalarına dahil olabileceği konusunda prensipte anlaşılmış firmalarla, bundan sonraki aşamada daha ayrıntılı çalışmaların başlatılması söz konusu olabilecektir. Bundan sonraki işbirliği ve birlikte yürütecek çalışmalar kapsamında aşağıdaki esaslar geçerli olacaktır.

Firma tarafından işbirliğine yönelik niyetin beyan edilmesi ile, Firma proje kapsamında oluşturulan “Endüstriyel Simbiyoz Ağı”nın bir üyesi konumuna gelecektir.

Firmada belli bir ES olasılığı üzerinde çalışılması sürecinde, Firma konuyla ilgili olarak zamanında, doğru ve yeterli bilgiyi TTGV’ye iletecektir.

Firma tarafından iletilen hiçbir bilginin proje uygulayıcıları dışındaki herhangi bir tarafa Firmanın onay ve bilgisi haricinde aktarılması söz konusu olmayacaktır.

İlgili ES olasılığının çalışılmasına yönelik olarak alt yükleniciler ile çalışılması ya da çalışma grubu oluşturulması gibi yöntemler söz konusu olabilecektir. Bu aşamada da Firmadan gerekli onayların alınması esas olacaktır.

Firma tarafından iletilen bilgiler TTGV tarafından yönetilen ES ağı sistemi içinde, Firma tarafından belirtilen gizlilik hassasiyetlerine uygun olarak saklanacaktır.

Üzerinde çalışılmaya karar verilen ES olasılığının değerlendirilmesine yönelik olarak analiz, deney, vb. gereksinimler projenin bu tür kalemlere yönelik bütçesinden, bütçenin el verdiği ölçüde karşılanabilecektir. Bu konuya ilişkin ayrıntılar yapılacak çalışmalar ve spesifik gereksinimler bazında ayrıca değerlendirilecektir.

Gerçekleştirilen çalışmaların başarılı olması halinde, uygulama ile ilgili bilgilerin proje kapsamında yaygınlaştırılmasına yönelik girişimler Firmanın onayladığı kapsam ve şekilde olacaktır.

Üzerinde çalışılan ES olasılığının hayata geçirilmesine karar verilmesi halinde, projeden doğrudan yatırıma yönelik herhangi bir kaynak sağlanması söz konusu olmamakla birlikte, uygulamanın hayata geçirilebilmesine yönelik finansman destekleri konusunda Firmaya gerekli bilgi ve yönlendirme sağlanacak, destek verilecektir.

Başa dön