Danışma Kurulu

Son Yazılar

Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje Pazarı 40 projenin katılımıyla tamamlandı.

Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim (Sürdürülebilir Üretim) Ar-Ge Proje Pazarı 11 Nisan’da ADASO’da  Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Adana Sanayi Odası (ADASO), Çukurova Üniversitesi ve Adana Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi ile işbirliği içinde düzenlendi.

İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi” kapsamında gerçekleştirilen etkinlik ile endüstriyel simbiyoz hakkında farkındalığın ve uygulamaların artırılması hedeflendi.

“Sürdürülebilir üretim” yaklaşımını destekleyici Ar-Ge çalışmaları yapan, yeni ürün/süreç geliştiren, sanayiye aktarmak isteyen araştırmacılar ve girişimciler ile sanayicinin biraraya getirilmesine yönelik düzenlenen etkinlikte 40 proje yer aldı ve 60’a yakın ikili görüşme gerçekleştirildi.

Sunumlara ve etkinliğin detaylarına ilişkin bilgi için http://projepazari.endustriyelsimbiyoz.org/ adresi ziyaret edilebilir.