Danışma Kurulu

Son Yazılar

Endüstriyel Simbiyoz Konferansı 2014

Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı Şirketi tarafından desteklenen ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından yürütülen İskenderun Körfezinde Endüstriyel Simbiyoz Projesi’nin uygulama aşaması tamamlandı.

Proje kapsamında endüstriyel simbiyoz yaklaşımının bölgesel ve ulusal bazda uygulanmasına yönelik altyapının oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılmı, pilot ölçekte uygulamalar gerçekleştirilmiş ve örnekler oluşturulmuştur.

19-20 Şubat 2014 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz “Endüstriyel Simbiyoz Konferansı 2014″ Projenin çıktılarının paylaşıldığı, hem uluslararası hem de ulusal boyutta ilgili tüm paydaşların bir araya getirildiği bir kapanış etkinliği olarak hedeflenmiştir.

Etkinliğe ilişkin sunumlar ve projenin belgeseli aşağıda yer almaktadır.

İSKENDERUN KÖRFEZİ’NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ BELGESELİ

SUNUMLAR

İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Genel Sunumu - Ferda Ulutaş – Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı / Çevre Projeleri Koordinatörü

1. Oturum: Dünyada Endüstriyel Simbiyoz ve İlgili Politikalar

3. Oturum: İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Kapsamındaki Uygulama ve Ar-Ge Örnekleri

4. Oturum: Farklı Sektörlerden Endüstriyel Simbiyoz Uygulama ve Ar-Ge Örnekleri

5. Oturum: Endüstriyel Simbiyoz, İnovasyon ve Girişimcilik

6. Oturum: Endüstriyel Simbiyoz Uygulamaları için Finansman Kaynakları

 

2 comments to Endüstriyel Simbiyoz Konferansı 2014