Danışma Kurulu

Son Yazılar

Bursa Endüstriyel Simbiyoz Bilgilendirme Toplantısı ve Sinerji Çalıştayı

Bursa Eskişehir Bilecik Endüstriyel Simbiyoz Bilgilendirme Toplantısı ve sinerji Çalıştayı Bursa’da yapıldı.

BURSA – Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliği ile yürütülen “Endüstriyel Simbiyoz Programı Bursa İli Bilgilendirme Toplantısı ve Sinerji Çalıştayı” gerçekleştirildi. Bölgedeki endüstriyel simbiyoz uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak farkındalığın artırılması, bölgesel ve sektörel analizlerin yapılarak mevcut potansiyelin ve stratejinin belirlenmesi, fizibilite çalışmalarının yapılması ve endüstriyel simbiyoz uygulamalarının sürdürülebilirliğine ve yaygınlaştırılmasına yönelik altyapının oluşturulması amaçlayan programa çok sayıda firma temsilcisi ve [...]

Eskişehir Endüstriyel Simbiyoz Bilgilendirme Toplantısı ve Sinerji Çalıştayı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı işbirliği ile yürütülen Endüstriyel Simbiyoz Programı kasamında 17 Kasım 2015 tarihinde Eskişehir İli Bilgilendirme Toplantısı ve Sinerji Çalıştayı düzenlendi.

Eskişehir’de yapılan bilgilendirme toplantısı ve sinerji çalıştayına; Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir, BEBKA Kalkınma Kurulu Başkanı Ömer Zeydan, BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Koordiantörlerinden Ferda Ulutaş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, üniversitelerden akademisyenler, organize sanayi bölgeleri yöneticileri ile çok sayıda firmanın temsilcisi katıldı.

[...]

Bilecik Endüstriyel Simbiyoz Bilgilendirme Toplantısı ve Sinerji Çalıştayı

BİLECİK’TE FİRMALAR ARASINDA 133 ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ OLANAĞI BELİRLENDİ

BİLECİK/ Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliği ile yürütülen Endüstriyel Simbiyoz Programı Bilecik İli Bilgilendirme Toplantısı ve Sinerji Çalıştayı Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlendi.

Bilgilendirme toplantısı ve sinerji çalıştayına; kamu kurum ve kuruluş temsilcileri,akademisyenler, organize sanayi bölgeleri yöneticileri, ziraat odaları, tarımsal birlik ve kooperatifler ile çok sayıda özel sektör temsilcisi katıldı.

Dünyanın gündeminden sanayicinin gündemine endüstriyel simbiyoz

Programın açılışında konuşan BEBKA [...]

Tekirdağ Endüstriyel Simbiyoz Bilgilendirme Toplantısı ve Sinerji Çalıştayı

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde kaynakların etkin kullanılarak bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) arasında imzalanan “Trakya Endüstriyel Simbiyoz Projesi”nin ilk kapsamlı toplantısı Çorlu’da düzenlendi.

Trakya bölgesinde faaliyet gösteren çok sayıda sanayi kuruluşu ve kamu temsilcilerinin katıldığı toplantı açılış konuşmalarıyla başladı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin şunları söyledi: “Ülkemizde Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile endüstriyel simbiyoz konusunda çalışmalar yapan öncü [...]

Bursa Endüstriyel Simbiyoz Bilgilendirme Toplantısı ve Çalıştayı Yapıldı.

BURSA – Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliğiyle yürütülen Endüstriyel Simbiyoz Projesi’nin bilgilendirme toplantısı ve çalıştayı 21 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci, “Tüm bu hususlar dikkate alındığında endüstriyel simbiyozun bölge açısından önemli bir potansiyeli işaret ettiği ve başta kaynak verimliliği ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi olmak üzere pek çok eksende önemli yararlar ve kazanımlar sağlayacağını düşünmekteyiz” dedi.

BEBKA ve TTGV [...]

Trakya Endüstriyel Simbiyoz Programı kapsamında İlk paydaş ziyaretleri gerçekleştirildi

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde kaynakların etkin kullanılarak bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ortaklığında yürütülen endüstriyel simbiyoz programı kapsamında TRAKYAKA ve TTGV yetkilileri paydaş toplantıları gerçekleştirdiler.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ve OSB’lere yapılan ziyaretlerde bölgede uygulanacak Endüstriyel Simbiyoz Programı hakkında bilgiler verildi ve Program kapsamında oluşturulabilecek işbirliği olanakları değerlendirildi.

Endüstriyel Simbiyoz Projesi 3 Aşamada Gerçekleştirilecek.

Endüstriyel Simbiyoz [...]

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta “Horizon 2020: Akdeniz Çevre Programı (MEP) Kapasite Geliştirme” programı kapsamında bölgesel eğitim gerçekleştirildi

“Horizon 2020: Akdeniz Çevre Programı (MEP) Kapasite Geliştirme” programı kapsamında, Lübnan’nın başkenti Beyrut’ta, Akdeniz ülkelerine yönelik “Sürdürülebilir Endüstriyel Bölgeler: Endüstriyel Ekoloji, Çevresel Rekabetçilik ve Eko-İnovasyon Politikaları” başlıklı bölgesel bir eğitim gerçekleştirildi.

Eğitime, İskenderun Körfezinde Endüstriyel Simbiyoz Projesi’nde edindiği tecrübeyle Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) da katkı sağladı. TTGV Çevre Projeleri Grubu Uzmanı Dr. Emrah Alkaya’nın da konuşmacı olarak bulunduğu etkinlikte İspanya, İtalya, İsviçre, Yunanistan, Mısır, Lübnan, Filistin, Ürdün’den temsilciler yer aldı.

Lübnan’nın başkenti Beyrut’ta gerçekleştirilen etkinlikte [...]

“Endüstriyel Simbiyoz Konferansı 2014″ gerçekleştirildi.

TTGV’nin yürüttüğü, BTC Şirketi’nin desteklediği İskenderun Körfezi Endüstriyel Simbiyoz Projesi’nin kapanış etkinliği olarak Ankara’da düzenlenen“Endüstriyel Simbiyoz Konferansı 2014”te, projeyle elde edilen dikkate değer çevresel ve ekonomik kazanımlar kamuoyu ile paylaşıldı.

“Etkinlik Sunumları ve Endüstriyel Simbiyoz Belgeseli için tıklayınız“

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından yürütülen, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Şirketi (BTC Şti.) tarafından desteklenen ve Kalkınma Ajansları tarafından bölgesel kalkınma plan ve destek programları kapsamına alınan endüstriyel simbiyoz kavramının somut uygulamalara yansıtılmasını [...]

Endüstriyel Simbiyoz Projesi Uygulama Aşaması tamamlanıyor.

Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı Şirketi tarafından desteklenen ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından yürütülen İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi’nin Uygulama Aşaması tamamlanmaktadır. Proje kapsamında, Endüstriyel Simbiyoz yaklaşımının bölgesel ve ulusal bazda uygulanmasına yönelik altyapının oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılmış, pilot ölçekte uygulamalar gerçekleştirilmiş, örnekler oluşturulmuştur.

19-20 Şubat 2014 tarihlerinde, Proje’nin kapanış etkinliği olarak “Endüstriyel Simbiyoz Konferansı 2014” gerçekleştirilecektir. Bu uzun soluklu Proje’nin çok önemli çıktılarını paylaşmayı ve paydaşlarımızı Endüstriyel Simbiyoz kavramının ulusal ve [...]

SEVESO Kapsamında Harici Acil Durum Planları için işbirliği toplantısında büyük işletmeler bir araya geldi

Madde ve enerji değişimi dışındaki işbirliği olanaklarını da kapsama alan endüstriyel simbiyoz kavramı büyük endüstriyel kazaların önlenmesine yönelik planların hazırlanması konusunda da simbiyotik bir ilişki olanağı sunuyor.

Bu kapsamda büyük endüstriyel işletmeler tarafından gündeme getirilen SEVESO hakkında ilk toplantı 09 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilmişti. Yönetmelikte (Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik) yapılan revizyonlar kapsamında konu 14 Ocak 2014 tarihinde taraflarca ele alındı.

İşbirliğine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte büyük endüstriyel kuruluş temsilcilerinin yanı sıra Başbakanlık Afet ve Acil Durum [...]