Danışma Kurulu

Son Yazılar

Endüstriyel simbiyoz projesi için ilk ziyaretler Bursa, Eskişehir ve Bilecik’e gerçekleştirildi.

es-bebka-ttgv

Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde kaynakların etkin kullanılarak bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Bursa, Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ortaklığında yürütülen endüstriyel simbiyoz projesi kapsamında BEBKA ve TTGV yetkilileri illerde paydaş toplantıları gerçekleştirdiler.

İşletmeler arasında atık ve yan ürün gibi madde ve enerji değişimi başta olmak üzere hammadde, enerji, su, altyapı, üretim araçları, insan kaynakları ve arazi gibi olası her türlü kaynağın ortaklaşa kullanılması ve böylelikle kaynak kullanımının optimize edilmesine yönelik gerekli yönetsel ve ticari iş birliğinin hayata geçirilmesini hedefleyen endüstriyel simbiyoz uygulamaları hakkında BEBKA ve TTGV yetkilileri bölgedeki kurum ve kuruluşlara ziyaret gerçekleştirdiler.

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ İKİ AŞAMADA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bursa, Eskişehir ve Bilecik illeri için hedeflenen Endüstriyel Simbiyoz Programı, ‘Fizibilite ve Altyapı Aşaması’ ile ‘Uygulama ve Sürdürülebilirlik Aşaması’ olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Projenin ilk aşaması, fizibilite, bilinçlendirme ve farkındalık yaratma, firmalarla ön görüşmeler, olası sinerjilerin belirlenmesi ve tanıtım faaliyetlerini kapsayacak. ‘Uygulama ve Sürdürülebilirlik Aşaması’ ise ilk aşamada elde edilen çıktılar doğrultusunda hayata geçirilmesi, gerekli sistematiğin oluşturulması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik önlemlerin alınması şeklinde devam edecek.