Danışma Kurulu

Çevresel ve Ekonomik Kazanım için İşbirliği Ağları: “Endüstriyel Simbiyoz”

Çevre yönetim sistemleri ve temiz üretim uygulamaları, endüstriyel kuruluşların çevresel performanslarını arttırmakla kalmayıp aynı zamanda ekonomik performanslarını ve kurumsal prestijlerinin de olumlu yönde etkilemektedir. Söz konusu uygulamalar son derece önemli ve etkin olmakla birlikte, firma sınırları içinde kaldığından, çevresel performansı belli bir düzeye kadar geliştirilebilmektedir. Ek kazanım elde edebilmek firma sınırlarının ötesine geçebilmeyi ve çoğunlukla firmalar arası işbirliğini gerektirmektedir. Bu yaklaşım, günümüzde pek çok ülkede uygulamaya geçmiş “endüstriyel simbiyoz (endüstriyel ekoloji)” kavramını gündeme getirmektedir. İlk olarak 1989 yılında gündeme gelen “ endüstriyel ekoloji” endüstri ile doğal yaşam ve ekolojik sistemler arasındaki analojiye dayanmaktadır ve birbirleri ile hem ekonomik açıdan hem de birbirlerinin ürün ve atıklarını (madde ve enerji) kullanmaları açısından ilişki içinde olan tüm endüstriyel prosesler ağını simgelemektedir.

Endüstriyel Simbiyoz Nedir?
“Simbiyoz” biyolojik bir terimdir ve iki canlının tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlaşarak bir arada yaşamaları anlamına gelmektedir. Endüstriyel Simbiyoz da aynı yaklaşımı kullanarak doğadakine benzer şekilde birbirine yakın iki veya daha fazla birbirinden bağımsız endüstriyel işletme arasında madde ve enerji değişimi olarak tanımlanmıştır.Devamı…
Projenin Amacı
Endüstriyel Simbiyoz (ES) yaklaşımının, firmalar arası işbirliğini artırarak hem çevresel hem ekonomik getiriler sağlayan bir mekanizma olarak İskenderun Körfezi’nde hayata geçirilmesidir. Bu kapsamda ES uygulamaları için simbiyoz olanaklarının belirlenmesi, pilot projelerin uygulanması, uygulamalara yönelik veritabanı ve iletişim ağının oluşturulması hedeflenmektedir.Devamı…
Fizibilite Aşaması
Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı Şirketi (BTC Şirketi), boru hattı güzergahında sürdürülebilir bölgesel kalkınmaya destek sağlamak amacıyla uygulamakta olduğu “Bölgesel Kalkınma Girişimi” kapsamında “İskenderun Körfezi Endüstriyel Simbiyoz Projesi’nin”ilk aşamasını 2009 – 2010 yıllarında hayata geçirmiştir.Devamı…